01.

Aannemings- en bouwrecht

 • Bouwgeschillen
 • Aansprakelijkheid aannemer en architect

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

Aannemings- en bouwrecht

02.

Insolventie- en beslagrecht

 • Begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (Gerechtelijke Reorganisatiie)
 • Faillissement
 • Vrijwillige vereffeningen van vennootschappen
 • Executie-en beslag

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

Insolventie- en beslagrecht

03.

Aansprakelijkheid & verzekeringsrecht

 • Advies en bijstand inzake schadedossiers

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

Aansprakelijkheid & verzekeringsrecht

04.

Personen-en familierecht & familiaal vermogensrecht

 • Afstamming
 • Adoptieprocedures
 • Echtscheidingen
 • Vereffening en verdeling van nalatenschappen en huwgemeenschappen en/of onverdeeldheden
 • Erfenissen en testamenten

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

05.

Verkeersrecht

 • strafrechtelijke verdediging 
 • schadevergoeding
 • lichamelijke shade

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

06.

Bemiddeling in burgerlijke en commerciële geschillen

Als Erkend bemiddelaar optreden in een burgerlijk of commercieel geschil

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

07.

Fiscaal recht

Wij kunnen u bijstaan inzake:

 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • BTW
 • vastgoedfiscaliteit

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

Fiscaal recht

08.

Arbeids- en sociaal recht

 • algemeen arbeidsrecht
 • arbeidsongevallen
 • betwistingen in sociale geschillen

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

Arbeids- en sociaal recht

09.

Vennootschapsrecht

 • Begeleiding bij de oprichting, werking en de vereffening van vennootschappen
 • Overname, fusies en splitsingen
 • Geschillen tussen aandeelhoduerse/bestuurders
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders, zaakvoerders en /of oprichters

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06

10.

incasso

Kostenefficiënte incasso zowel in de B2B als in de B2C relatie

Indien U vragen hebt, contacteer ons:
advocaten@brevia.be

050 31 07 06