KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor men – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aanschaf van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

Dat wil zeggen dat bepaalde diensten die Brevia aanbiedt aan kleine- en middelgrote ondernemingen die in aanmerking komen, financiële steun kunnen krijgen van de Vlaamse overheid.

Met deze checklist checken wij samen met de klant of en kan worden beroep kan doen op de KMO-portefeuille:

 1. De onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 2. De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 3. De vestiging ligt in het Vlaams Gewest.
 4. De onderneming is actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 5. De onderneming bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. Vzw's komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in advies kan 40 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar. Een middelgrote onderneming die investeert in advies, kan 30 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar. Er kan steun aangevraagd worden tot het persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Kleine of een middelgrote onderneming?

De officiële grootte van een KMO hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een overzicht:

Kleine ondernemingen

 • aantal werknemers is < 50 VTE*
 • omzet is < of = 10.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 10.000.000 euro

Middelgrote ondernemingen

 • aantal werknemers is < 250 VTE*
 • omzet is < of = 50.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 43.000.000 euro

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt de ondernemingsgrootte vastgesteld. Als de onderneming een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België. De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij de eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar. Maakt de onderneming deel uit van een groep? De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming.

Welke diensten van Brevia advocaten komen in aanmerking?

• adviezen m.b.t. fusies + overnames.
Hieronder dient te worden begrepen de opmaak van een advies op maat inzake de keuze van rechtsvorm, de wijze van fusie of overname of de mogelijkheden tot splitsing van een onderneming, de voor-en nadelen van welbepaalde juridische opties die kunnen worden gevlogd bij (vb. overname van alle aandelen versus de oprichting van een nieuwe vennootschap en overname van het bestaande handelsfonds) edm.

• advies m.b.t. wettelijke mogelijkheden van inkoop- en verkoopcontracten
juridisch onderzoekvb. advies omtrent de opstart van een handelsactiviteit of het werken met vaste opdrachtgevers/fabrikanten over de landsgrenzen heen. Daarbij kan vb. aandacht worden gevestigd op een aantal aspecten van transportrecht (vb. advies omtrent contractuele clausules in het licht van de incoterms bepalingen best opgenomen worden in een overeenkomst)

• Nieuwe vestiging in buitenland
andere wet- en regelgeving (risicoanalyse inventarisatie)

• Arbeidsrecht
Vb. advies omtrent hoe binnen een arbeidsrelatie omgegaan kan worden met confidentialiteit, niet concurrentie tijdens en na einde samenwerking, edm.

• Juridische scan algemene bedrijfsrisico's

 • Zwakke plekken op juridisch vlak bij KMO
 • Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden
 • Statuten
 • Verzekeringspolissen

• Advies omtrent ondernemingen in moeilijkheden
Vb. advies waarbij opties om dadelijk tot faillissement over te gaan, een gerechtelijke reorganisatie op te starten met overdracht van een bedrijfstak (al dan niet onder gerechtelijk gezag.). Het advies kan er vb. ook in bestaan dat uitgezocht wordt of de onderneming nog vatbaar is voor een gerechtelijke reorganisatie door middel van een minnelijk of collectief akkoord van de schuldeisers.

Welke diensten komen niet in aanmerking?

 • ontslagrecht
 • bemiddeling
 • onderhandeling
 • geschillen
 • verdediging
 • strafrecht
 • schadeclaims
 • fiscale optimalisatie
 • implementatie van advies m.b.t. fusies + overname
 • overnameplan + begeleiding
 • ontwikkelen van voorwaarden voor 1 opdracht