Erelonen & kosten

Erelonen & kosten

De prestaties die de advocaten van ons kantoor voor u verrichten worden aangerekend tegen een basisuurloon tussen 140,00 euro en 190,00 per uur (excl. 21 % BTW) en dit afhankelijk van de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de complexiteit, de hoogdringendheid, de omvang van de zaak en de anciënniteit van de advocaat die de prestaties levert. Een procentueel berekend tarief kan ook afgesproken worden.

De behandeling van uw dossier, brengt onvermijdelijk kosten met zich mee:

  • eenmalige consultatie zonder opening dossier: € 90,00 (excl. 21 % BTW)
  • opening dossier:  € 75,00 (excl. 21 % BTW)
  • briefwisseling: € 12,00 (excl. 21 % BTW) per brief /mail
  • dactylografie procedurestukken: € 12,00 per bladzijde
  • kopies – scans – inkomende fax & mail: € 0,40 (excl. 21 % BTW) per bladzijde
  • kilometervergoeding : € 1,00 (excl. 21 % BTW) per kilometer
  • financiële verrichtingen: 1,50 € (excl. 21 % BTW) per verrichting
  • gerechtskosten (afschriften, expedities, rolrechten): werkelijke kostprijs (vrij van BTW)
  • andere kosten: kostprijs (excl. 21 % BTW)
Betaling

Betaling

Bij de start van een dossier wordt een eerste provisie gevraagd. Bij het afsluiten van het dossier wordt een eindafrekening van erelonen en kosten opgesteld met gedetailleerde vermelding van alle prestaties. U kunt ten allen tijde een overzicht bekomen van de reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten.

Indien gewenst kunnen erelonen in ons kantoor vereffend worden met Bancontact/Mister Cash of met Payconiq.

Indien U vragen hebt, contacteer ons: advocaten@brevia.be

050 31 07 06