Een akkoord tussen partijen dat wordt ondertekend door een erkend bemiddelaar is bindend voor de partijen. Geen dure, tijdrovende en onzekere gerechtelijke procedures waarbij een rechter zijn beslissing oplegt aan de partijen.
Waarom kiezen voor bemiddeling?

Waarom kiezen voor bemiddeling?

  • Snelheid van handelen
  • Oplossing in eigen hand
  • Kosten efficiënt
  • Vertrouwelijke en definitieve oplossing
Werkwijze

Een bemiddelde oplossing waarbij de standpunten van partijen worden verzoend, wordt meestal meer gedragen dan een aan de partjien opgelegde belissing .  Bemiddeling leidt doorgaans in alle vertrouwelijkheid en op korte termijn tot een aanvaardbare, duurzame en alomvattende oplossing van het conflict. Partijen trachten immers onder leiding van de bemiddelaar duurzame relaties te behouden en er wordt gestreefd naar win-winoplossingen waarbij de onzekerheid van een procedure wordt vermeden.

Bemiddelaars

Bemiddelaars

Dieter De fauw en Tom Devriendt zijn bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken, allen erkend door de Federale Bemiddelingscommissie van het Ministerie van Justitie en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden zoals: garanties inzake competentie en bijkomende vorming, het strikt vertrouwelijk karakter van de bemiddeling en de mogelijkheid om het bekomen akkoord te laten homologeren door de rechtbank.

Zij kunnen u als adviseur bijstaan tijdens een bemiddeling waarin u als partij betrokken bent, dan wel optreden als onafhankelijke en onpartijdige erkende bemiddelaar.